I samarbeid med Volvo Cars Norge

Volvia logo, link til startsiden

Ansvarsforsikring

Du må ha minimum Ansvarsforsikring for å kjøre lovlig på norske veier. Ansvarsforsikringen dekker skader på fører, passasjerer, andres kjøretøy og andres eiendom. 

Hva dekker Ansvarsforsikring?

 • Ansvar og rettshjelp

  Dekker skade på personer, andres kjøretøy, bygninger og andres gjenstander.

  Rettshjelp dekker utgifter på inntil 100 000 kroner til juridisk bistand dersom du som eier av det forsikrede kjøretøyet er part i en tvist, f.eks. i forbindelse med kjøp eller salg av bil.

 • Fører- og passasjerulykke

  Gir erstatning ved personskade på fører og/ eller passasjer.

Med Ansvarsforsikring er du ikke dekket for skader på egen bil, og du er heller ikke dekket for gjenstander du oppbevarer i bilen.

Hva skjer dersom du ikke har Ansvarsforsikring?

Det er lovpålagt å ha minimum ansvarsforsikring når du kjører på norske veier. Hvis du ikke har det, vil du være personlig erstatningspliktig for alle materielle skader du måtte forårsake.

Dette gjelder alt fra parkeringsbulker, til store og omfattende skader. Enda mer alvorlig er det hvis du forårsaker personskade. Da kan erstatningskravene komme opp i millionsummer.

Ønsker du en mer omfattende dekning?

Da har vi følgende forsikringer du kan velge mellom:

 • Delkasko – sikrer deg mot alle plutselige hendelser som forårsaker skader på bilen din, og som er utenfor din kontroll, som hærverk, tyveri, naturskader og brann. 
 • Kasko – det naturlige valget for de fleste bileiere. Forsikringen dekker det meste som kan skje med bilen din – også skader du selv er skyld i. 
 • Total Care – vår beste og mest omfattende bilforsikring. Passer for deg som ønsker ekstra trygghet og forutsigbarhet.
Kvinne står bak parkert Volvo

Kundefordeler

Som kunde i Volvia kan du føle deg trygg og ivaretatt. Vår erfaring, kombinert med vårt nære samarbeid med Volvo Cars Norge, gir deg flere fordeler.