Hämtar information

Spørsmål og svar om betaling og faktura

Her finner du svar på de spørsmålene vi ofte får om betaling og faktura. 

Kan jeg få avtalegiro eller e-faktura i Volvia?

Du kan velge å få e-faktura, men ikke avtalegiro.

E-faktura kan du enkelt opprette selv ved å gå inn i nettbanken din. Deretter takker du ja til å opprette e-faktura for Volvia. Dersom du får problemer med dette, kan du ta kontakt med vår kundeservice for hjelp

 

 

Kan jeg dele opp betalingen?

Hos oss kan du kostnadsfritt dele opp betalingen slik at du betaler en, to, fire eller tolv ganger i året. Ønsker du å dele opp betalingen månedlig, må du opprette e-faktura. 

Ta kontakt med vår kundeservice, så kan vi hjelpe med å dele opp betalingen etter hvordan du ønsker det. 

Hvorfor har ikke endringer kommet med på fakturaen jeg har mottatt?

Det betyr at endringen er gjort etter at fakturaen ble sendt. En ny faktura er da på vei til deg, og du kan vente med å betale til du har mottatt den oppdaterte fakturaen.

Hvorfor har jeg fått to fakturaer på kort tid?

Forsikringspremien skal egentlig innbetales en måned frem i tid. I noen tilfeller kan du derfor oppleve at du får to fakturaer veldig tett på hverandre i tid.

Det er altså ingen feil. Sjekk derfor gjerne perioden du betaler for og hva som står på fakturaene, før du eventuelt tar kontakt med vår kundeservice

Forsikringen min har blitt avsluttet grunnet manglende betaling

Om forsikringen din har blitt avsluttet grunnet manglende betaling, må du ta kontakt med oss snarest. Om du betaler fakturaen etter at forsikringen er avsluttet, vil ikke forsikringen automatisk tre i kraft igjen.

Ved avslutning av forsikringsavtalen

Hvis forsikringsavtalen din blir avsluttet grunnet manglende betaling, vil melding om dette sendes til motorvognregisteret. Det vil føre til at kjøretøyet blir ilagt avskiltingsbegjæring. Kjennemerker blir inndratt dersom disse ikke er innlevert frivillig til Statens vegvesen eller ny forsikringsavtale er inngått.

Kjennemerker som har vært inndratt, vil ikke bli utlevert igjen til deg/dere eller ny eier før påskiltingsgebyr er betalt og det er inngått ny trafikkforsikringsavtale for 1 år.

Etter bilansvarsloven § 17a skal eier av uforsikret motorvogn betale gebyr til Trafikkforsikringsforeningen for hvert døgn motorvognen er uforsikret og fortsatt forsikringspliktig. Bruk av motorvognen etter at forsikringsavtalen er opphørt vil også medføre straff etter bilansvarsloven § 20 bokstav a.

Et samarbeid mellom If Skadeforsikring NUF og Volvo Car Norway