Hämtar information

Meld skade

Vi gjør det enkelt for deg om du får en skade eller et uhell med Volvoen din. Meld fra om skaden på nett, så ordner vi resten. Vi behandler skademeldingen din raskt, og kontakter deg etter kort tid. 

 

Slik er veien fra du melder skade til bilen er reparert:

vid-skada-1

1. Meld skaden

Meld skaden til oss her

 

Ha dette klart når du melder skaden:

 • BankID/BankID på mobil
 • Kjøretøyets kilometerstand
 • Førers fødselsdato dersom du ikke selv var fører

 

vid-skada-2

2. Vi tar kontakt med deg

Vi kontakter deg når vi har mottatt skademeldingen din, informerer deg om hva forsikringen dekker, og avtaler veien videre.

vid-skada-3(2)

3. Bilen repareres

Et autorisert Volvo-verksted reparerer bilen din med originale deler fra Volvo. 

vid-skada-5(2)

4. Din egenandel

Når bilen er ferdig reparert og klar til henting, betaler du en eventuell egenandel direkte til verkstedet. Resten av regningen sender verkstedet til oss.   


Få status på skadesaken din på if.no

Volvia er en del av forsikringsselskapet If. I tillegg til rabatt på forsikring i If, kan du som kunde i Volvia finne status på skadesaken din inne på Mine sider på if.no

Hva har skjedd?

Veihjelp

Hvis du har Total Care, Kasko eller Delkasko, har du veihjelp inkludert i bilforsikringen din. Du kan be om veihjelp hele døgnet:

Vi hjelper deg i hele Europa, også på din hjemmeadresse. Veihjelp gjelder ved alle plutselige hendelser, som for eksempel motorstopp, kollisjon, utforkjøring, startproblemer, tom for bensin/strøm og ved utelåsing og punktering.

Egenandel ved veihjelp

Du betaler en egenandel på 500 kroner når du har behov for veihjelp. 

Påkjørsel av dyr

Har du vært uheldig å kjøre på et dyr som går løs? Etter Vegtrafikk­lovens paragraf 12 er du pliktig å melde påkjørsel av dyr til politi eller Viltnemd.

Ring politiet på 02800 for å bli satt over eller komme i kontakt med Viltnemda. Kjører du på husdyr eller reinsdyr må dette meldes til politi eller dyrets eier.

Du må ha minimum Kasko for at skadene på bilen skal dekkes. Når du umiddelbart melder fra til politi eller viltnemd, vil du ikke få bonustap. Avtalt egenandel reduseres med 2000 kroner dersom påkjørsel meldes til politi eller viltnemd.

Ha dette klart når du melder skaden:

 • BankID/BankID på mobil
 • Kjøretøyets kilometerstand
 • Førers fødselsdato dersom du ikke selv var fører

 

Meld skaden

Kollisjon med kjøretøy

Har du kollidert med en annen bil? Vi håper det har gått bra med alle involverte, og skal gjøre det vi kan for å hjelpe deg.

Ta bilder av det som har hendt

Skriv ned navn og adresse på aktuelle vitner. Ta bilder fra flere vinkler som viser situasjonen og skadestedet (husk oversiktsbilde). Få med bremsespor, veibredde, skilting, bilenes plassering og annet som kan vise hvordan ulykken skjedde. 

Ha dette klart når du melder skaden:

 • BankID/BankID på mobil
 • Kjøretøyets kilometerstand
 • Registrerings­nummer på kjøretøy du kolliderte med
 • Førers fødselsdato dersom du ikke selv var fører
 • Bilder eller utfylt skademelding på papir dersom du vil laste opp det

 

Meld skaden

Du trenger ikke å fylle ut skade­melding på papir

Når du melder skaden til oss på nett trenger du ikke fylle ut papirskjemaet. Men om du har vært i en kollisjon med et annet kjøretøy, kan du bruke papirskjemaet som et supplement hvis du ønsker det. Når du melder skaden på nett, får du mulighet til å laste opp utfylt papirskjema sammen med nettmeldingen. 

Glasskade

For å få dekket glasskader må du som minimumsdekning ha Delkasko. Dekningen gjelder da for front-, side- og bakruter, samt glasstak.

Hvis du har fått steinsprutskader bør du kontakte verkstedet så raskt som mulig for å forhindre at ruten ikke sprekker opp.

Ta direkte kontakt med verksted

Du trenger ikke melde fra til Volvia om glasskader på forhånd. Kontakt et av Volvos verksteder direkte, så vil de reparere ruten. Glasskader reduserer ikke oppspart bonus, og hvis ruten kan repareres, betaler du heller ingen egenandel.

Egenandel ved bytte av rute

Dersom ruten må skiftes, er det en egenandel på 2­ 500 kroner (hvis ikke annet fremkommer i ditt forsikringsbevis). Hvis du bytter ruten hos et autorisert Volvo-verksted, reduseres denne egenandelen med 500 kroner.

Parkeringsskade

Har bilen din blitt påkjørt eller oppskrapet mens den stod parkert? Vi vet det er irriterende, og vi vil gjøre alt vi kan for å hjelpe deg.

Du må ha Total Care eller Kasko for at parkerings­skaden skal dekkes.

Forsikringen dekker:

 • Total Care dekker reparasjons­kostnader opptil 20­ 000 kroner, uten at det påvirker bonusen din. Overstiger reparasjonskostnaden 20­ 000 kroner, dekkes skaden med bonustap. I begge tilfeller betaler du egenandelen din.​
 • Kasko dekker parkerings­skader med bonustap minus egenandelen du må betale selv, uavhengig av hva skaden koster å reparere. ​
 • Hvis du får tak i informasjon om hvem som har kjørt i bilen din, slipper du å betale egenandel. Det kan derfor lønne seg å sjekke om det er et kamera i nærheten som kan ha fanget opp uhellet, noen i butikker i nærheten som kan ha sett hva som skjedde eller andre biler med skade i nærheten av din bil.

 

Ha dette klart når du melder skaden: 

 • BankID/BankID på mobil
 • Kjøretøyets kilometerstand
 • Bilder av skadene hvis du har
 • Registreringsnummer på motpartens kjøretøy hvis du vet det
 • Førers fødselsdato dersom du ikke selv var fører

 

Meld skaden

Motorfeil eller mekanisk problem

Du må ha tilleggsforsikring for motor, gir og driftsbatteri for at vi skal dekke en motorfeil eller mekanisk problem på bilen din.

Forsikringen dekker kostnader til reparasjon av skader/følgeskader eller feil som påvirker motorvognens funksjon og som skjer plutselig og uforutsett. 

Ha dette klart når du melder skaden:  

 • BankID/BankID på mobil
 • Kjøretøyets kilometerstand
 • Førers fødselsdato dersom du ikke selv var fører

 

Meld skaden

Egenandelen du betaler

Dersom skaden er dekket i henhold til vilkår, trekkes det et kilometer­fradrag i tillegg til en fast egenandel på 6­ 000 kroner. Kilometer­fradraget beregnes ut fra kjørt distanse for bilen slik: 

 • Før passerte 100­ 000 km:  Ingen kilometer­fradrag
 • Ved passerte 100­ 000 km: 10 prosent av reparasjons­kostnaden
 • Ved passerte 150­ 000 km: 20 prosent av reparasjons­kostnaden
 • Ved passerte 175­ 000 km: 30 prosent av reparasjons­kostnaden, minst 10­ 000 kroner
 • Ved passerte  200­ 000 km opphører dekningen

 

Det trekkes fradrag for hver feil som oppdages, om feilene ikke har sammenheng med hverandre.

Hærverk

Dersom du har Total Care, Kasko eller Delkasko på bilen din, og du vet hvor og når skaden har skjedd, dekkes skader ved hærverk. Du betaler kun egenandelen din. 

Bilforsikringen dekker:

 • Reparasjonskostnadene minus egenandelen som du må betale selv.
 • Leiebil i perioden bilen er på verksted, forutsatt at du har tilleggsforsikring for leiebil ved skade
 • Transport til nærmeste verksted, hvis skaden er så stor at du ikke kan kjøre bilen til verkstedet selv.

 

Ha dette klart når du melder skaden: 

 • BankID/BankID på mobil
 • Kjøretøyets kilometerstand
 • Bilder av skadene hvis du har
 • Navn på skadevolder dersom dette er kjent

 

Meld skade

Eneulykke

En eneulykke vil si en hendelse som ikke involverer skade på andre kjøretøy, feks. en uforkjøring. Du må ha Total Care eller Kasko for å få dekket en eneulykke. Skaden vil berøre oppspart bonus.

Bilforsikringen dekker:

 • Reparasjonskostnadene minus egenandelen som du må betale selv.
 • Leiebil i perioden bilen er på verksted, forutsatt at du har tilleggsforsikring for leiebil ved skade
 • Transport til nærmeste verksted, hvis skaden er så stor at du ikke kan kjøre bilen til verkstedet selv.

 

Ha dette klart når du melder skaden: 

 • BankID/BankID på mobil
 • Kjøretøyets kilometerstand
 • Førers fødselsdato dersom du ikke selv var fører

 

Meld skaden

Brann i kjøretøy

Hvis du har Total Care, Kasko eller Delkasko, kan du få erstatning om kjøretøyet blir skadet av brann, lynnedslag eller eksplosjon. Brann i kjøretøy må meldes til brannvesen eller politi.

Du trenger ikke tenke på bonustap hvis du har hatt brann i bilen din. Det trekkes ikke bonus ved brannskade, og derfor er det kun egenandelen du må betale når du har hatt uhell.

Ha dette klart når du melder skaden til oss: 

 • BankID/BankID på mobil
 • Kjøretøyets kilometerstand

 

Meld skaden

Skade i utlandet

Har du behov for hjelp når du er i utlandet, kan du kontakte SOS International på telefon +47 91509505.

Hvis du får mindre skader som du ikke trenger umiddelbar bistand for, kan du melde inn skaden til oss på nett når du er tilbake i Norge.

 

Meld skade

Et samarbeid mellom If Skadeforsikring NUF og Volvo Car Norway