I samarbeid med Volvo Cars Norge

Volvia logo, link til startsiden

Forbrukerkjøpsloven og garanti

Skulle noe skje med Volvoen din, er det lett å bli usikker på hva du skal gjøre. Vi ønsker derfor å tydeliggjøre prosessen rundt forbrukerkjøpslov og garanti, slik at du kan være trygg på hvordan du skal gå frem hvis du har behov for hjelp.

Mekaniker jobber med Volvo i verksted

Forbrukerkjøpsloven

Første skritt på veien, er forbrukerkjøpsloven. Har bilen din en mangel eller skade som ikke kan kategoriseres som normal slitasje eller er forårsaket av ytre påvirkninger (som for eksempel startvansker i ekstrem kulde), og som heller ikke er en skade du selv har påført bilen, kan ansvaret ligget hos selger av bilen.

  • Er bilen kjøpt av en privatperson, har du to års klagerett.
  • Er den solgt av en forhandler, har du fem års klagerett.

Klagen din skal gå til selger. Dersom du ikke når gjennom med klagen din, har du videre mulighet til å ta saken til Forbrukertilsynet.

Du kan lese mer om hvordan du klager her.

Garanti

Får du ikke gjennomslag for klagen din i kraft av forbrukerkjøpsloven, er neste skritt eventuell garanti bilen er solgt med.

Det kan være nybilsgaranti/fabrikkgaranti, men også bruktbilgaranti. Vi anbefaler deg da å kontakte selger av bilen og forklare hva som er feil, samt gi beskjed om at du ønsker å benytte garantien.

I enkelte tilfeller har garanti blitt kjøpt av frittstående tilbyder. Da er det de du skal kontakte.

Her kan du lese mer om garantiene som tilbys av Volvo Cars Norge.

Forsikring i Volvia

Dersom bilen din verken er dekket av forbrukerkjøpsloven eller garanti, er det eventuelt forsikringen som dekker skaden eller mangelen.

  • I Volvia kan du enkelt melde skade på nett her.
  • Vi har også samlet de vanligste spørsmålene knyttet til skade her.
  • Er du fremdeles usikker og vil snakke med oss, kan du ringe oss på 66 81 84 40.
Kvinne står bak parkert Volvo

Kundefordeler

Som kunde i Volvia kan du føle deg trygg og ivaretatt. Vår erfaring, kombinert med vårt nære samarbeid med Volvo Cars Norge, gir deg flere fordeler.