Hämtar information

Andre spørsmål

Her finner du svar på andre spørsmål vi ofte får. 

Hva er Grønt kort?

Grønt kort er et internasjonalt trafikkforsikringsbevis. Ved trafikkuhell i enkelte land trenger du trafikkforsikringsbeviset for å kunne dokumentere at du har gyldig ansvarsforsikring.

I enkelte land kommer du ikke inn uten å kjøpe en egen og dyr ansvarsforsikring på grensen dersom du ikke har med Grønt kort fra Norge.

Ansvarsforsikringen som er inkludert i vår bilforsikring gjelder i Europa, Israel og Tyrkia. Ved reise til de landene utenfor Norden hvor ansvarsforsikringen gjelder, anbefaler vi at du tar med deg Grønt kort, selv om det ikke er påbudt.

Hvordan får jeg Grønt kort?

Fyll ut egnet skjema, ring oss på 66 81 84 40 eller send en e-post til kundeservice@volvia.no. Vi utsteder kortet for den perioden du skal ut og reise, maksimum 3 måneder. Forsikringen må være betalt, og kortet er gratis. Bestill gjerne i god tid før sommerferien, så er du sikker på å ha det før du reiser.

Hva er trafikkforsikringsavgiften (TFA)?

Trafikkforsikringsavgift (TFA) til staten ble innført i 2018, og erstattet det som da var den årlige årsavgiften, også kalt veiavgift. Du finner mer informasjon om TFA her

Hvor kan jeg finne Mine Sider?

Volvia er en del av If Skadeforsikring NUF. Det betyr at du som kunde i Volvia kan se status på skadesaker på Mine Sider på if.no, dersom du har meldt inn en skade til oss. 

Vi jobber også med å få på plass Mine Sider her på volvia.no, der du kan få få oversikt over forsikringsavtalen din og vilkår, samt se betalinger og fakturaer. 

Er det noe du i mellomtiden ønsker å få tilsendt, for eksempel forsikringsbeviset ditt? Ta kontakt med vår kundeservice, så hjelper vi deg med det du trenger.

 

Hva er egenandelen ved skade?

Egenandel er den delen av skaden du må betale selv. Når du kjøper bilforsikring, velger du hvilken egenandel du vil ha.

Jo høyere egenandel du velger, desto billigere blir bilforsikringen din. Laveste egenandel er 4 000 kroner og høyeste 25 000 kroner.

Unntak fra valgt egenandel:

  • Egenandelen ved skifte av glassrute er 2 500 kroner (hvis ikke annet fremkommer i forsikringsbeviset ditt). Dersom du bytter ruten hos et autorisert Volvo-verksted, reduseres denne egenandelen med 500 kroner.
  • Veihjelp har en egenandel på 500 kroner.
  • Egenandel ved uhellsdekningen i Total Care er 2 000 kroner.
  • Ved påkjørsel av vilt som meldes til politi eller viltnemd, reduseres avtalt egenandel under kasko med 2000 kroner.

Et samarbeid mellom If Skadeforsikring NUF og Volvo Car Norway