Hämtar information

Ansvarsforsikring

Du må ha minimum Ansvarsforsikring for å kjøre lovlig på norske veier. 

Mann går over fotgjengerfelt med hvit bil i kryss

Med Ansvarsforsikring er du ikke dekket for skader på egen bil, og heller ikke gjenstander du oppbevarer i bilen. Forsikringen inneholder: 

  • Ansvar og rettshjelp: Dekker skade på personer, andres kjøretøy, bygninger og andres gjenstander.

    Rettshjelp dekker utgifter på inntil 100 000 kroner til juridisk bistand dersom du som eier av det forsikrede kjøretøyet er part i en tvist, f.eks. i forbindelse med kjøp eller salg av bil.

  • Fører- og passasjerulykke: Gir erstatning ved personskade på fører og/ eller passasjer.

Hva skjer dersom du ikke har Ansvarsforsikring?

Det er lovpålagt å ha minimum ansvarsforsikring når du kjører på norske veier. Hvis du ikke har det, vil du være personlig erstatningspliktig for alle materielle skader du måtte forårsake. Dette gjelder alt fra parkeringsbulker, til store og omfattende skader. Enda mer alvorlig er det hvis du forårsaker personskade. Da kan erstatningskravene komme opp i millionsummer.

Ønsker du en mer omfattende dekning? Da har vi både Delkasko, Kasko og Total Care, som er vår aller beste bilforsikring.  

Ønsker du å få et pristilbud?

Med Volvia kan du tilpasse bilforsikringen etter egne behov, og være trygg på at du får den dekningen som passer deg best.

Be om tilbud

Et samarbeid mellom If Skadeforsikring NUF og Volvo Car Norway