I samarbeid med Volvo Cars Norge

Volvia logo, link til startsiden

Hvis du ikke er fornøyd

Du kan være trygg på at din klage behandles på en rettferdig måte. Klageprosessen består av tre trinn, men vi forsøker å løse de fleste sakene så tidlig i prosessen som mulig.

Trinn 1: Ta opp saken med rådgiver

Vi forsøker å løse alle saker i din dialog med vår rådgiver hos kundeservice eller skadeavdeling. Legg frem saken din for vedkommende, og forhåpentligvis får du en løsning som du både forstår og synes er rettferdig.

 

Trinn 2: Kontakt Kundeombudet

Hvis du ikke er fornøyd med løsningen som kom ut av dialogen med rådgiveren, kan du henvende deg til kundeombudet. Kundeombudet er ansatt i If, men vurderer alle saker selvstendig, upartisk og med nye øyne.

Kundeombudet har fullmakt til å fatte beslutning i alle forsikringssaker, bortsett fra i de sakene som er til behandling i Finansklagenemda, eller i domstolene. Du må klage til kundeombudet innen det har gått seks måneder siden beslutningen du klager på ble fattet.

Send klage til kundeombudet

 

Trinn 3: Klag til Finansklagenemda

Hvis du heller ikke er fornøyd med kundeombudets beslutning, kan du bringe saken inn for Finansklagenemda. Det er en nemd som er opprettet av Næringslivets Hovedorganisasjon, Forbrukerrådet og flere andre organisasjoner. Nemdas hovedoppgave er å løse tvister mellom finansselskaper og deres kunder. Nemdas avgjørelser er rådgivende.

Les mer om klageordningen hos Finansklagenemda

EU har også opprettet en klageportal hvor man får hjelp til å fremme en klage etter netthandel. Hvis du ønsekr det, kan du bruke denne EU-portalen for å klage til Finansklagenemda i stedet for å klage til dem direkte. I skjemaet blir du bedt om å fylle inn Ifs e-postadresse. Bruk da: kundeombudet@if.no.

EUs klageportal