Hämtar information

Spørsmål og svar om bonus

Her finner du svar på de spørsmålene vi ofte får om bonus. 

Hva er bonus, og hvordan fungerer det?

Bonus er en rabattordning der vi belønner skadefri kjøring med lavere pris på forsikringen. Hvis du ikke eier bil i dag, er startbonusen 60%. Bonusen øker automatisk for hvert år du kjører skadefritt.

Husk at bonus ikke er det samme som rabatt på prisen. Dette skyldes blant annet at det ikke er alle skader som gir bonustap, og at det ikke er alle elementene i prisen som påvirkes. Hvordan bonusen påvirker prisen kan variere mellom forsikringsselskapene.

Hvordan overfører jeg bonus fra et forsikringsselskap til et annet?

Ditt nye selskap vil ta seg av bonusoverføring fra tidligere selskap. Du vil få den samme bonusen som du hadde i ditt gamle selskap i ditt nye selskap.

Kan bonus overføres mellom personer?

Bonus kan fritt føres over mellom ektefeller/samboere/partnere. I de fleste tilfeller kan det også føres over mellom firma og privat.

Hvordan påvirker en skade bonusen min?

Du vil kun tape bonus hvis du er skyld i en skade. Hvor mye bonus du taper er avhengig av hvilken bonus du hadde da skaden inntraff. Ikke alle typer skader gir bonustap. For eksempel gir ikke glasskader, tyveriskader eller veihjelp bonustap. Merk at hærverk fører til bonustap, og det gjør også skader forårsaket av sjåfører som kjører på bilen din og stikker av.

Hvilken bonus starter jeg på når jeg forsikrer den første bilen min?

Du vil starte på 60 %.

Hvordan overfører jeg bonus jeg har opparbeidet meg i utlandet?

Har du kjørt skadefritt i utlandet kan du få inntil 75 % 1 år (første år). Slik kjøring må bekreftes til oss i form av en egenerklæring som sende oss på e-post. Egenerklæringen må inneholde hvilken tidsperiode du har kjørt skadefritt, og i hvilket land du har oppholdt deg.

Egenerklæringen kan sendes til kundeservice@volvia.no.

Får jeg bonus av å kjøre skadefritt med firmabil?

Har du kjørt skadefritt med firmabil kan du få inntil 75% 1 år (første år). Det vi trenger er en egenerklæring fra deg som kan sendes oss på e-post. Egenerklæringen må inneholde hvilken tidsperiode du har kjørt skadefritt, og for hvilken arbeidsgiver.

Egenerklæringen kan sendes til kundeservice@volvia.no.

Er det mulig å forhandle til seg bedre bonus?

Nei. Bonussystemet er et fastsatt system som belønner deg etter hvor lenge du kjører skadefritt.

Hva er full bonus?

Full bonus er høyeste bonus man kan opparbeide seg ved skadefri kjøring. I Volvia er full bonus 75% 4 år. Fordelen med å ha full bonus er at man ikke får lavere bonusprosent etter skade. Ved full bonus får man 75% 1 år (ett år) etter skadetilfelle, og bonusprosenten blir følgelig ikke berørt.

Et samarbeid mellom If Skadeforsikring NUF og Volvo Car Norway