Hämtar information

Spørsmål og svar om å si opp forsikringen

Her finner du svar på de spørsmålene vi ofte får om å avslutte forsikringen. 

Hvordan sier jeg opp forsikringen min?

Har du innlevert leasingbil? 

Da kan du si opp forsikringen den dagen bilen blir innlevert. Ring oss på 66 81 84 40 eller fyll ut og send inn dette skjemaet til oss, så avslutter vi forsikringen. Opplys om hvilken forhandler du har innlevert bilen hos.

Skal du beholde bilen, men bytte forsikringsselskap? 

Da må det nye forsikringsselskapet si opp forsikringen skriftlig for deg. Utenom hovedforfall er det en måned oppsigelsestid. Ved hovedforfall kan oppsigelsen sendes helt frem til datoen for hovedforfallet, og tas over på hovedforfall.

Har du solgt/avregistrert bilen? 

Da kan du si opp forsikringen den dagen salget/avregistreringen ble utført. Ring oss på 66 81 84 40 eller fyll ut og send inn dette skjemaet til oss, så ordner vi avslutning av avtalen.

Har du byttet ut bilen du hadde, og forsikret den nye bilen i et annet forsikringsselskap? 

Da kan du si opp den gamle bilen som ved et vanlig salg. Det nye forsikringsselskapet trenger da ikke å si den opp for deg.

Betaling ved oppsigelse

Må jeg betale for forsikringen etter at jeg har sagt den opp?

Etter at du har sagt opp en forsikring, er den gyldig i hele oppsigelsestiden. Du må betale for hele perioden forsikringen er gyldig.

Hvordan får jeg betalt det jeg skal når jeg har sagt opp en forsikring?

Hvis du ikke allerede har betalt for hele oppsigelsesperioden, vil vi sende deg en faktura med riktig beløp for de siste dagene forsikringen gjelder. Hvis du allerede har betalt for en lengre periode enn oppsigelsestiden, vil vi tilbakebetale deg det du har betalt for mye. 

Hva med trafikkforsikringsavgiften når jeg sier opp en kjøretøyforsikring?

Forsikringsselskapene krever inn trafikkforsikringsavgift for staten for den samme perioden som forsikringen gjelder. Vi vil derfor kreve inn trafikkforsikringsavgift for samme periode som du har vært forsikret.

Hvordan regner dere ut riktig fakturabeløp ved oppsigelse hvis jeg har overskredet kjørelengden?

Hvis du har kjørt lenger enn hva valgt kjørelengde tilsier, er det egne bestemmelser om hvordan siste faktura beregnes. Du finner bestemmelsene i vilkårene. 

Vilkår for motorvogn

Hvordan fungerer oppsigelsestiden?

Hvor lang er oppsigelsestiden hvis jeg vil flytte forsikringen til annet selskap?

Du kan si opp ved hovedforfall, eller når som helst med 30 dager oppsigelsestid. Dette er likt i alle forsikringsselskap. 

Hva er forskjellen på oppsigelse og angrerett?

Hvis du er innenfor fristen for angrerett, er det ingen oppsigelsestid. 

Les mer om angrerett

Forsikringen min har blitt avsluttet grunnet manglende betaling

Om forsikringen din har blitt avsluttet grunnet manglende betaling, må du ta kontakt med oss snarest. Om du betaler fakturaen etter at forsikringen er avsluttet, vil ikke forsikringen automatisk tre i kraft igjen.

Ved avslutning av forsikringsavtalen

Hvis forsikringsavtalen din blir avsluttet grunnet manglende betaling, vil melding om dette sendes til motorvognregisteret. Det vil føre til at kjøretøyet blir ilagt avskiltingsbegjæring. Kjennemerker blir inndratt dersom disse ikke er innlevert frivillig til Statens vegvesen eller ny forsikringsavtale er inngått.

Kjennemerker som har vært inndratt, vil ikke bli utlevert igjen til deg/dere eller ny eier før påskiltingsgebyr er betalt og det er inngått ny trafikkforsikringsavtale for 1 år.

Etter bilansvarsloven § 17a skal eier av uforsikret motorvogn betale gebyr til Trafikkforsikringsforeningen for hvert døgn motorvognen er uforsikret og fortsatt forsikringspliktig. Bruk av motorvognen etter at forsikringsavtalen er opphørt vil også medføre straff etter bilansvarsloven § 20 bokstav a.

Et samarbeid mellom If Skadeforsikring NUF og Volvo Car Norway