Hämtar information

Viktig å vite ved viltpåkjørsel

Viltpåkjørsler kan dessverre skje hele året, men som bilist bør du være ekstra oppmerksom på dette på høsten og vinteren.

To biler møtes på skogsvei

Da gjør mørketiden det vanskeligere å oppdage dyr som krysser veien. I tillegg trekker mange dyr ned mot veiene når det er mye snø.

I følge tall fra Statistisk Sentralbyrå for 2020 ble 7 800 elg, hjort, villrein og rådyr drept av bil i jaktåret 2019/2020 , noe som tilsvarer 21 dyr hver dag. Det er flest viltpåkjørsler mellom oktober og desember, og færrest i sommerhalvåret.

Råd for å unngå en viltpåkjørsel

  • Respekter varselskiltene, og vær ekstra forsiktig i områder der det er mye elg.
  • Tilpass farten etter veiforholdene, og kjør spesielt forsiktig når det er mørkt. Ville dyr beveger seg spesielt mye rundt soloppgang og i skumringen, og du ser mindre jo dårligere været er.
  • Det er viktig at du ikke bare fokuserer på veien, men også terrenget rundt deg. Refleksjoner i mørket kan være elgens øyne som reflekteres i billyset. Se også etter dyrespor i snøen.
  • Ser du en elg på avstand, anbefaler vi at du justerer ned til nærlys og unngår å tute. Slik skremmer du elgen minst mulig. En redd elg kan oppføre seg uberegnelig og være en fare for seg selv og deg i bilen.

Hva gjør du hvis ulykken skjer?

  • Det viktigste du gjør dersom du er så uheldig å kjøre på et dyr, er å varsle politiet på 02800. De kontakter da igjen viltnemda i den aktuelle kommunen du er i, som vurderer hva som skal gjøres videre. Da reduseres også avtalt egenandel under kasko med 2000 kroner.
  • Ikke gå bort til dyret. Dersom det er skadet, kan det bli stresset og gå til angrep.
  • Sett på nødblink, ta på refleksvest og sikre stedet med varseltrekant, slik at andre bilister er oppmerksom på ulykkesstedet
  • Meld deretter fra om skaden til oss på nett. Vi dekker skader som følge av viltpåkjørsel dersom du har Kasko- eller Total Care bilforsikring. Når du melder fra om skaden til politi eller viltnemd, får du ikke noe bonustap.

Denne siden ble sist oppdatert: 16.06.21

Et samarbeid mellom If Skadeforsikring NUF og Volvo Car Norway