Hämtar information

Trafikkforsikringsavgift

Du betaler nå trafikkforsikringsavgift i stedet for årsavgift

Trafikkforsikringsavgift (TFA) til staten ble innført i 2018, og erstattet det som da var den årlige årsavgiften, også kalt veiavgift.

Et par kjøper hvit bil fra bilforhandler

Myndighetene bestemte da at forsikringsselskapene skal kreve inn avgiften sammen med betalingen for forsikringen av kjøretøyet. Dette betyr at fakturaer på forsikring av kjøretøy også inneholder denne avgiften. Avgiften vil også være spesifisert i prisoversikten i forsikringsavtalen.

Avgiften blir fastsatt av Stortinget hvert år.

Lurer du på noe rundt TFA?

Du finner oppdatert informasjon om TFA på Trafikkforsikringsforeningens (TFF) nettside.

Gå til TFF

Et samarbeid mellom If Skadeforsikring NUF og Volvo Car Norway