I samarbeid med Volvo Cars Norge

Volvia logo, link til startsiden

Trafikkforsikringsavgift

 
Du betaler nå trafikkforsikringsavgift i stedet for årsavgift. Trafikkforsikringsavgift (TFA) til staten ble innført i 2018, og erstattet det som da var den årlige årsavgiften, også kalt veiavgift.
 
Mann går mot parkert Volvo XC40

Myndighetene bestemte da at forsikringsselskapene skal kreve inn avgiften sammen med betalingen for forsikringen av kjøretøyet. Dette betyr at fakturaer på forsikring av kjøretøy også inneholder denne avgiften. Avgiften vil også være spesifisert i prisoversikten i forsikringsavtalen.

Avgiften blir fastsatt av Stortinget hvert år.

Kvinne og mann står ved Volvo XC40 utenfor Volvo-forhandler

Lurer du på noe rundt TFA?

Du finner oppdatert informasjon om TFA på Trafikkforsikringsforeningens (TFF) nettside.