I samarbeid med Volvo Cars Norge

Volvia logo, link til startsiden

Viktig å vite ved viltpåkjørsel

Viltpåkjørsler kan dessverre skje hele året, men som bilist bør du være ekstra oppmerksom på dette på høsten og vinteren.

Da gjør mørketiden det vanskeligere å oppdage dyr som krysser veien. I tillegg trekker mange dyr ned mot veiene når det er mye snø.

I følge tall fra Statistisk Sentralbyrå for 2020 ble 7 800 elg, hjort, villrein og rådyr drept av bil i jaktåret 2019/2020 , noe som tilsvarer 21 dyr hver dag. Det er flest viltpåkjørsler mellom oktober og desember, og færrest i sommerhalvåret.

Hva gjør du hvis ulykken skjer?

  • Det viktigste du gjør dersom du er så uheldig å kjøre på et dyr, er å varsle politiet på 02800. De kontakter da igjen viltnemda i den aktuelle kommunen du er i, som vurderer hva som skal gjøres videre. Da reduseres også avtalt egenandel under kasko med 2000 kroner.
  • Ikke gå bort til dyret. Dersom det er skadet, kan det bli stresset og gå til angrep.
  • Sett på nødblink, ta på refleksvest og sikre stedet med varseltrekant, slik at andre bilister er oppmerksom på ulykkesstedet
  • Meld deretter fra om skaden til oss på nett. Vi dekker skader som følge av viltpåkjørsel dersom du har Kasko- eller Total Care bilforsikring. Når du melder fra om skaden til politi eller viltnemd, får du ikke noe bonustap.
Volvo S90 kjører mot elg på vei

Råd for å unngå viltpåkjørsel

Respekter varselskiltene, og vær ekstra forsiktig i områder der det er mye elg.

Tilpass farten etter veiforholdene, og kjør spesielt forsiktig når det er mørkt. Ville dyr beveger seg spesielt mye rundt soloppgang og i skumringen, og du ser mindre jo dårligere været er.

Det er viktig at du ikke bare fokuserer på veien, men også terrenget rundt deg. Refleksjoner i mørket kan være elgens øyne som reflekteres i billyset. Se også etter dyrespor i snøen.

Ser du en elg på avstand, anbefaler vi at du justerer ned til nærlys og unngår å tute. Slik skremmer du elgen minst mulig. En redd elg kan oppføre seg uberegnelig og være en fare for seg selv og deg i bile